Jakie umiejętności musi posiadać geodeta?

Geodeta przed przybyciem pracowników, na plac budowy, wykonuje pomiary topograficzne, które pozwalają na odwzorowanie na planie kształtów i szczegółów terenu za pomocą specjalistycznego urządzenia takiego jak teodolit, nie pomijając żadnych szczegółów.

Jest to wysokości nad poziomem morza, drzew, słupów telegraficznych, ścian. Geodeta mierzy obszary i odnotowuje wszystkie fizyczne aspekty terenu. Na podstawie tych badań sporządza plany i mapy instalacji prac na komputerze, korzystając z coraz bardziej wyrafinowanych środków oprogramowania pomiarowego, CAD, zdjęć satelitarnych czy danych z GPS. To on wyznacza dokładne granice działek, powierzchnię nieruchomości w trakcie sprzedaży lub określenia wielkości czynszu, przygotowuje regulaminy współwłasności, potrafi oszacować wartość nieruchomości. Współpracuje przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy. Potrafi oszacować wartość nieruchomości, interweniuje w sporach między właścicielami lub szacuje wielkość i wartość gruntów rolnych lub nieruchomości na obszarach miejskich. Geodeta musi mieć dobry zmysł obserwacji, to zawód niezwykle precyzyjny, obliczenia są czasami wykonywane z dokładnością do milimetra.

Geodeta musi umieć poruszać się w przestrzeni i czuć się swobodnie z reprezentacjami geometrycznymi i rysunkiem trójwymiarowym, szczególnie podczas korzystania z oprogramowania CAD.

Jest to praca która wiąże się z przebywaniem na zewnątrz, musi także znać się na budownictwie, umieć czytać wszystkie rysunki i plany. Ważna jest także znajomość prawa budowlanego w którym określa się przykładowo minimalną odległość zabudowań od granicy działki. Stanowisko geodety obejmuje wiele zadań, pomiar terenu, wykonanie rozgraniczenia w celu rozwiązania konfliktu sąsiedzkiego. W każdym mieście znajdziemy geodetę, który będzie pracował dla urzędu, lub też oferował usługi prywatnie. W przypadku każdej budowy przyda się geodeta Kraków jest miastem gdzie znajdziemy odpowiedniego specjalistę.