Pomoc prawna dla przedsiębiorców w dobie pandemii

Przedsiębiorcy, którzy odczuli wpływ epidemii kronawirusa na swoją branżę, mogli ubiegać się o dofinansowanie.

Dofinansowanie to mogło dotyczyć dopłat do ZUS czy też jednorazowego wsparcia. Wiele firm z branży gastronomicznej oraz turystycznej mogło również liczyć na wsparcie ze strony rządu. W tym przypadku należało przedstawić dokumenty, które świadczą o prowadzeniu działalności w danej branży, podstawą był numer PKD.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców w dobie pandemii

Pomoc kancelarii prawnych w przypadku nowych przepisów związanych z pandemią koronawirusa

Przedsiębiorcy mieli wiele pytań dotyczących dopłat do składek ZUS dla pracowników, różnego rodzaju ulg. Z pewnością powstały także nowe problemy związane z relacjami pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, przykładowo przebywanie pracownika na kwarantannie. Powstało wiele nowych przepisów, które nie zawsze były zrozumiałe. Dlatego kancelarie prawne doradzają przedsiębiorcom, w jaki sposób odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jak interpretować stale pojawiające się nowe przepisy. Wiele firm skorzystało z pożyczek o niskim oprocentowaniu, mogła to być też pożyczka bezzwrotna w kwocie 5000 zł, kancelarie udzielały wielu porad związanych z pożyczkami, różną formą wsparcia przez państwo.

W ramach tarczy można było uzyskać zwolnienie ze składek na okres trzech miesięcy, skorzystać z nisko oprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, czy też różnego rodzaju świadczeń postojowych. W zależności od prowadzonej przez nas firmy mogliśmy ubiegać się o różne rodzaje dofinansowania. Kancelaria prawna może sprawdzić czy rodzaj prowadzonej przez nas działalności kwalifikuje się do pomocy ze strony państwa.

Powstało wiele obszarów nowego prawa, na które wpływ miał koronawirus, dlatego przedsiębiorcy coraz częściej poszukiwali porad prawnych. Często dotyczyło to zasad ograniczenia prowadzenia działalności w pewnych branżach, gdzie dużą pomocą okazała się https://kancelariamistewicz.com.pl/koronawirus-porady-prawne/. Prawnicy pomogli rozwiać wątpliwości wielu przedsiębiorców, którzy nie zawsze potrafili prawidłowo interpretować nowe przepisy.