Ściąganie długu z pomocą komornika

W naszym kraju egzekucją długów zajmują się komornicy, którzy działają na podstawie wyroku sądu, który zawiera klauzulę wykonalności.

Wierzyciel, który chce odzyskać pieniądze przy pomocy komornika, powinien uzyskać z sądu tego rodzaju klauzulę, a następnie wnieść o wszczęcie egzekucji. Należy złożyć oficjalny wniosek, dłużnik od komornika dostaje informację o wszczęciu czynności egzekucyjnych, komornik może również osobiście poinformować o tym fakcie dłużnika. W tym przypadku osoba zadłużona może wykazać przed komornikiem swój majątek.

Ściąganie długu z pomocą komornika

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Najczęściej komornik zajmuje konto bankowe, skąd może pobrać kwotę należną wierzycielowi, może to być także zajęcie pensji, do 50% wynagrodzenia. Komornik może zajmować emerytury oraz renty, ruchomości oraz nieruchomości należące do dłużnika. Może być to przykładowo zajęcie auta, domu, mieszkania. Komornik może także egzekwować opuszczenie lokalu przez dłużnika. Komornik może zająć różne rzeczy należące do dłużnika, najczęściej będą to rzeczy wartościowe, oczywiście egzekucja komornicza powinna przebiegać w taki sposób, aby zapewnić dłużnikowi pewne minimum socjalne.

Komornik powinien pozostawić kwotę wolną od zajęcia, określają to przepisy, dzieje się tak w przypadku zajęcia emerytury oraz renty. Egzekucja komornicza wiąże się z kosztami, opłaty mogą być zróżnicowane, najczęściej jest około 10% zachowanego świadczenia. Jeżeli dłużnik ureguluje dług w ciągu miesiąca, wówczas świadczenie wynosi 3%, w innym przypadku zazwyczaj będzie to od 5 do 10%. Ustawa określa także opłaty minimalne, może być to 150 czy też 200 zł w przypadku odzyskania należności. Niekiedy sposób dochodzenia należności jest dosyć skomplikowany, może dotyczyć przykładowo zajęcia nieruchomości oraz jej sprzedaży. Oczywiście w tym przypadku następuje wycena, nieruchomość trafia na licytację publiczną.

Jeżeli wierzyciel posiada wszystkie dokumenty oraz decyzję sądu, wówczas może zostać podjęta egzekucja komornicza warszawa jest miastem, w którym działa wielu komorników, którzy przypisani są do poszczególnych sądów rejonowych, mogą wykonywać swoją pracę w danym rejonie. Naturalnie komornik może pracować na terenie całego kraju, gdzie może przykładowo poszukiwać nieruchomości należących do dłużnika.