Czy można otrzymać odszkodowanie za odwołany lot?

Otrzymania odszkodowania za odwołany lot to jedna z najczęstszych sytuacji, z jakimi pasażerowie latający na terenie Unii Europejskiej mogą się spotkać.

W zależności od okoliczności, pasażerowie mogą otrzymać odszkodowanie za opóźnienia, odwołania lotu lub odmowę wejścia na pokład samolotu.

Czy można otrzymać odszkodowanie za odwołany lot?

W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie za odwołany lot?

Przepisy Unii Europejskiej w tej kwestii są bardzo jasne i precyzyjne. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dotyczących odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przewozu lub dużego opóźnienia lotów oraz w przypadku odwołania lotów i kwestii związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, pasażerowie mają prawo do odszkodowania w przypadku odwołania lotu.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, jeśli lot zostanie odwołany, to przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia pasażerom alternatywnego lotu lub zwrotu kosztów biletu. Dodatkowo, jeśli pasażerowie zostaną poinformowani o odwołaniu lotu mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem, to mają prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro, w zależności od odległości lotu. W przypadku odwołania lotu, przewoźnik jest również zobowiązany do zapewnienia pasażerom pomocy, w tym wyżywienia, zakwaterowania i transportu między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Przepisy Unii Europejskiej w kwestii odszkodowania za odwołany lot stosuje się do wszystkich przewoźników lotniczych, którzy oferują loty na terenie Unii Europejskiej, niezależnie od ich miejsca rejestracji. Oznacza to, że pasażerowie mają prawo uzyskać odszkodowanie za odwołany lot, niezależnie od tego, czy korzystają z linii lotniczych europejskich, czy też z linii lotniczych spoza UE. Warto jednak pamiętać, że w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak złe warunki atmosferyczne lub strajki, przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności za odwołany lot. Jednakże w takiej sytuacji przewoźnik nadal jest zobowiązany do zapewnienia pomocy pasażerom oraz do zaoferowania alternatywnego lotu lub zwrotu kosztów biletu.