Znaczenie rejestracji nazwy w Urzędzie Patentowym

Tworzenie unikalnej nazwy firmy jest jedną z kluczowych cech twojej marki i dobrze jest chronić ją za pomocą zarejestrowanego znaku towarowego.

Zarejestrowany znak towarowy daje ci wyłączne prawa do identyfikowania twojego produktu lub usługi tą nazwą, informuje wszystkich, że jesteś właścicielem tego znaku towarowego i zabrania innym używania go lub podpinania się pod twoją markę. Można w ten sposób powstrzymać nieuczciwą konkurencję, dochodzić swoich praw przed sądem.

Znaczenie rejestracji nazwy w Urzędzie Patentowym

Jak zarejestrować nazwę i logo firmy?

Kiedy zaczynasz sprzedawać swój produkt lub usługę, automatycznie uzyskujesz tak zwane prawo własności tej nazwy bez konieczności jej formalnej rejestracji. Jednym z ograniczeń własności prawa zwyczajowego jest to, że twoja nazwa jest chroniona tylko na obszarze geograficznym, w którym jest używana. Jednak rejestrując znak towarowy w Urzędzie Patentowym, prawa do znaku towarowego chronią cię w całym kraju. Jest to szczególnie przydatne, jeśli planujesz sprzedawać swoje produkty lub usługi poza swoim obszarem lokalnym.

Podobnie, w przypadku sporu sądowego dotyczącego twojej nazwy, prawo własności zapewnia jedynie ograniczoną ochronę. Dzięki rejestracji znaku towarowego możesz złożyć pozew o naruszenie znaku towarowego w sądzie. Jeśli więc zależy ci na wzmocnionej ochronie, warto jak najszybciej zarejestrować swój znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Aby uniknąć opóźnień w procesie rejestracji znaku towarowego, musisz wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników. Nie możesz zarejestrować znaku towarowego w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Możesz oznaczyć znakiem towarowym tylko markę, której używasz w biznesie, lub którą zamierzasz używać w celach biznesowych w najbliższej przyszłości.

Nie można zarejestrować nazwy ogólnej ani opisowej. Twoja nazwa znaku towarowego musi być charakterystyczna lub w jakiś sposób niepowtarzalna, aby została zatwierdzona przez Urząd Patentowy. Na stronie https://brief.pl/zastrzezenie-nazwy-i-logo-firmy-w-urzedzie-patentowym/ znajdziesz więcej informacji o rejestracji nazwy i logo firmy. Nazwa nie może prowadzić do wprowadzenia w błąd konsumentów. Może się tak zdarzyć, gdy twoja nazwa jest zbyt podobna do innego zarejestrowanego znaku lub znaku oczekującego na rozpatrzenie. Gdy podobne znaki są używane na powiązanych towarach i usługach, konsumenci mogą błędnie sądzić, że pochodzą z tego samego źródła. Dlatego każde zgłoszenie znaku towarowego musi określać rodzaj towarów lub usług, dla których znak towarowy będzie używany.