Co oznacza w praktyce prawo autorskie?

Prawo autorskie jest to rodzaj własności intelektualnej, który chroni oryginalne dzieła autorskie, gdy tylko autor utrwali je w namacalnej formie wyrazu.

W prawie autorskim istnieje wiele różnych rodzajów dzieł, w tym obrazy, fotografie, ilustracje, kompozycje muzyczne, nagrania dźwiękowe, programy komputerowe, książki, wiersze, wpisy na blogach, filmy, sztuki teatralne i wiele więcej. Po utworzeniu oryginalnego dzieła i utrwaleniu go, na przykład zrobieniu zdjęcia, napisaniu wiersza lub wpisu na blogu lub nagraniu nowej piosenki, jesteś jego autorem i właścicielem, czyli masz prawa autorskie.

Co oznacza w praktyce prawo autorskie?

W jaki sposób przestrzegać prawa autorskiego?

Prawo własności intelektualnej i prawa autorskie często poruszają kwestie międzynarodowe. Kiedy ktoś tworzy dzieło w Polsce, może chcieć zachować swoje prawo do czerpania zysków ze swojej pracy w innym kraju. Przepisy dotyczące praw autorskich stale się zmieniają. Wraz ze zmianą technologii i norm społecznych zmieniają się również przepisy dotyczące możliwości użytkowania dzieł i utworów.

Prawa autorskie zapewniają również właścicielowi praw autorskich prawo do upoważniania innych do korzystania z tych wyłącznych praw, z zastrzeżeniem pewnych ustawowych ograniczeń. Oznacza to, że można rozpowszechniać publicznie kopie lub zapisy dźwiękowe utworu w drodze sprzedaży lub innego przeniesienia własności lub poprzez najem, dzierżawę lub użyczenie. Obecnie obowiązuje nowelizacja do przepisów o prawach autorskich, warto się z nią zapoznać.

„Jedną z najistotniejszych planowanych zmian jest wprowadzenie prawa do otrzymania wynagrodzenia z tytułu nieodpłatnego wypożyczania (użyczania) egzemplarzy utworów przez publicznie dostępne instytucje, przy czym prawo to będzie dotyczyło jedynie utworów wyrażonych słowem, powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej.” – Paweł Myrda

Nowelizacja prawa autorskiego dotycząca dozwolonego użytku publicznego to zmiany dotyczące szeregu regulacji prawa unijnego dostosowanie ich do obecnego świata cyfrowego przekazu. Są to z pewnością ważne zmiany umożliwiające korzystanie z ogólnodostępnych utworów i prac.