Jakie są zalety wczesnej edukacji dla rozwoju dziecka

Dla małych dzieci każde doświadczenie lub spotkanie stanowi okazję do nauki. Uczą się na podstawie wszystkiego, co widzą, robią, słyszą, czują, wąchają i smakują, oraz gdziekolwiek pójdą.

Badania sugerują, że wysokiej jakości wczesna edukacja przedszkolna oferuje szereg korzyści dzieciom, a także ich rodzinom i społecznościom. Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się najlepiej, gdy wchodzą w interakcje z rówieśnikami, otrzymują życzliwe traktowanie od rodziców i wychowawców oraz nie odczuwają nadmiernej presji na naukę. Specjaliści zasugerowali również, że dzieci uczą się najwięcej, gdy zajęcia edukacyjne i instruktażowe stanowią niewielki segment ich dni, co podkreślają wysokiej jakości programy przedszkolne.

Dzieci uczą się lepiej współpracować z innymi dziećmi i dorosłymi jeśli uczęszczają do przedszkola. Środowisko przedszkolne pozwala dzieciom nabyć umiejętności niezbędne do słuchania innych i wyrażania własnych pomysłów, nawiązywania przyjaźni, dzielenia się, współpracy i odpowiedzialności za swoje działania.

Powszechnie wiadomo, że dzieci otrzymujące wczesną edukację przedszkolną mają zmniejszone zapotrzebowanie na specjalne nauczanie w szkole podstawowej i poza nią. Wysokiej jakości programy przedszkolne pomagają zbudować solidne podstawy rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego dziecka, które przygotowują je na całe dorosłe życie. Dzieci są skłonne do ciekawości i zainteresowania odkrywaniem nowych rzeczy. Wysokiej jakości programy wczesnego nauczania jakie mają prywatne przedszkola Białystok maksymalizują możliwości odkrywania nowych doświadczeń, nowych środowisk i nowych przyjaciół, jednocześnie utrzymując równowagę z umiejętnością słuchania, uczestniczenia w zadaniach grupowych, podążania za wskazówkami i samodzielnej pracy, z których wszystkie rozwijają kluczowe umiejętności życiowe koncentracji. Dzieci, które otrzymują wysokiej jakości edukację przedszkolną są podobno bardziej pewne siebie i ciekawe świata, co powoduje, że osiągają lepsze wyniki w szkole podstawowej.